יום א', ב’ בחשון תשע”ה
מורשת
    האתר הראשי  |  דף הבית  

"מורשת ישראל" הינה מכלול התרבות והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. הזהות מתייחסת למכלול הידע, המקורות, הערכים, הזיכרון המשותף, הסמלים, החוויות ואורחות חייו של העם היהודי לדורותיו. מורשת ישראל מהווה את הבסיס הערכי המרכזי לקיומו של העם היהודי בארץ ישראל. מטרות התכנית: חיזוק והעמקת הקשר בין התלמיד למורשת ישראל והציונות . היכרות עם אישים מעברו של העם היהודי פועלם ותרומתם למורשת ישראל ולמדינת ישראל. טיפוח התנהגות חברתית - ערכית תוך התייחסות למעגלי השייכות השונים של התלמיד. יציקת תוכן ומשמעות בסמלים מרכזיים בתרבות ובמורשת היהודית. הציר המארגן: "מחזון למדינה" - זיקת עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות עד הקמת המדינה. תוכנית ייחודית זו הינה חלק במארג הבית ספרי ובתפיסה הערכית תרבותית שלו, תפיסה של ערבות ומעורבות, שיתוף והשתתפות, אחריות ומחויבות. נושאי השיעור במורשת משיקים לתחומי הדעת השונים הנלמדים בכיתת האם ומפרים אותם. ההתמקדות בשיעורים תהיה בלמידה על דמויות מרכזיות: הכרת משנתם ופועלם של אישים שתרמו בתחומים שונים לחברה ולמדינה: חייהם ואישיותם. במהלך הלמידה יהיו שזורים אירועים מעצבים, מקומות משמעותיים, סמלים מרכזיים, שהיו קשורים לתקופות המדוברות. הלמידה היא חווייתית, מגוונת ומותאמת לגילם הצעיר של התלמידים. חלק מהשיעורים מתקיימים בחדר המחשבים, כאשר התלמידים נחשפים בחלק מהשיעורים לעולם וירטואלי עשיר, הממחיש ומפשט בצורה יצירתית ומיוחדת את הנלמד בעזרת: מצגות, שירים, סרטונים ועוד. האתר ישמש כצוהר לנלמד בכיתה ויכיל קישורים לנושאים השונים, דפי עבודה שניתנים בכיתה, תוצרי תלמידים ועוד. חיה זלינגר, אביבה לוי, מורה למורשת מנהלת בית הספר